ความสำคัญของมอเตอร์กันระเบิด | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

0 Comments

มอเตอร์กันระเบิด Explosion Proof Motor คืออะไร  ในภาคอุตสาหกรรม มีพลังงานที่ใช้ในกระบวนการทำงานมากมายมหาศาล การป้องกันความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่รอบข้าง สิ่งแวดล้อม จากอันตรายต่างๆจึงสำคัญ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโรงงาน เชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ดี อย่างเช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงกลั่นน้ำมัน แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานบำบัดน้ำเสีย หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ล้วนมีความเสี่ยงจากระเบิด ที่ส่งผลเสียหายต่ออุตสาหกรรมเอง สภาพแวดล้อม พื้นที่พักอาศัยของผู้คนในพื้นที่ อันตรายของระเบิดไม่เพียงแต่เผาไหม้ทำลายสถานที่เท่าน้ำ ระเบิดยังทำให้เกิดควัน หมอก และก๊าซในอากาศที่เป็นผลต่อร่างกายมนุษย์อีกด้วย  มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์กันระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม  การติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายจากระเบิดที่ส่งผลร้ายต่อการบาดเจ็บของบุคลากร คนในพื้นที่ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอุตสาหกรรมที่ควรทำการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิด รวมถึงอุปกรณ์กันอัคคีภัยในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันและก๊าซ สถานีขนส่งน้ำมัน อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อาจเกิดการระเบิดจากสารเคมี หรือกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและประกายไฟได้ […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท […]